• Sockel GY-9,5

 • OMNILUX 230V/500W GY-9,5 2000h 2900K

  OMNILUX 230V/500W GY-9,5 2000h 2900K
 • Osram Studiolampe 300W M38 230V GY9.5 OSRAM

  Osram Studiolampe 300W M38 230V GY9.5 OSRAM
 • PHILIPS 6823P Lampe 230V / 650W GY9,5 600h T27 GCS

  PHILIPS 6823P Lampe 230V / 650W GY9,5 600h T27 GCS
 • PHILIPS LM GY9,5 230V 650W 600h PH

  PHILIPS LM GY9,5 230V 650W 600h PH
 • GE CP89 FRM 240V/650W GY-9,5 150h 3200K

  GE CP89 FRM 240V/650W GY-9,5 150h 3200K
 • GE T18 GCW 240V/500W GY-9,5 400h 3050K

  GE T18 GCW 240V/500W GY-9,5 400h 3050K
 • OMNILUX 230V/1000W GY-9,5 200h 3200K

  OMNILUX 230V/1000W GY-9,5 200h 3200K
 • OMNILUX 230V/300W GY-9,5 180h

  OMNILUX 230V/300W GY-9,5 180h
 • PHILIPS 6874P M38 230V/300W GY-9,5 2000h

  PHILIPS 6874P M38 230V/300W GY-9,5 2000h
 • VARYTEC LM GY9,5 240V 500W A1-244 50h VC

  VARYTEC LM GY9,5 240V 500W A1-244 50h VC
 • GE M40 240V/500W GY-9,5 2000h

 • GE M38 240V/300W GY-9,5 2000h

  GE M38 240V/300W GY-9,5 2000h
 • GE Studiolampe 650W T26 230V GY9.5 GE

 • GE T26 GCS 240V/650W GY-9,5 400h 3200K

 • PHILIPS LM GY9,5 230V 500W A1-244 75h PH

  PHILIPS LM GY9,5 230V 500W A1-244 75h PH
 • 4er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM

  4er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM
 • 6er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM

  6er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM
 • GE CP82 FRH 240V/500W GY-9,5 150h 3200K

 • GE CP81 FSK 240V/300W GY-9,5 150h 3200K

 • GE T26 230V / 650W Halogen- Netzspannungslampe

 • GE A1/244 240V/500W GY-9,5 75h

 • GE Studiolampe 300W M38 230V GY9.5 GE

 • OSRAM 64680 A1/244 230V/500W GY-9,5 50h

  OSRAM 64680 A1/244 230V/500W GY-9,5 50h
 • 10er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM

  10er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM
 • 20er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM

  20er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM
 • 2er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM

  2er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM
 • 4er Set Halogenlampe GY-9,5 M38 230V / 300W

 • OMNILUX 230V/150W GY-9,5 25h 3000K

 • 10er Set Halogenlampe GY-9,5 M38 230V / 300W

 • 2er Set Halogenlampe GY-9,5 M38 230V / 300W

 • 30er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM

  30er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM
 • 50er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM

  50er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM
 • 8er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM

  8er Set Halogenlampe GY-9,5 A1 /244 230V / 500W HM
 • 8er Set Halogenlampe GY-9,5 M38 230V / 300W

 • GE 88460 A1/244 Leuchtmittel 240V/500W GY9,5

 • GE LIGHTING LM GY9,5 230V 500W A1-244 75h GE

  GE LIGHTING LM GY9,5 230V 500W A1-244 75h GE
 • GE Studiolampe 500W A1/244 230V GY9.5 GE

 • GE Studiolampe 500W M40 230V GY9.5 GE

 • GE Studiolampe 500W T18 230V GY9.5 GE

 • M38 300W/230V GE

  M38 300W/230V GE
 • OMNILUX 230V/100W GY-9,5 75h 2900K

  OMNILUX 230V/100W GY-9,5 75h 2900K
 • OMNILUX 230V/650W GY-9,5 100h 3100K

 • OMNILUX A1 230V/500W GY-9,5 75h

  OMNILUX A1 230V/500W GY-9,5 75h
 • OMNILUX FRJ 230V/500W GY-9,5 150h 3200K

 • OSRAM 64672 M40 230V/500W GY-9,5 2000h

 • OSRAM 64686 DYR 230V/650W GY-9,5

 • Osram HLX 64654 Halogenlampe 24V / 250W SEL GY9,5

 • Osram Studiolampe 500W M40 230V GY9.5 OSRAM

 • PHILIPS 6995IBP 240V/1000W GY-9,5